Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quản lý... (05/05/2020)

Sáng ngày 29/4/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác...

Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường (05/05/2020)

Sáng ngày 29/4/2020, Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác quản lý nhà nước ngành Tài nguyên và Môi trường. Tham dự hội nghị có các đồng chí: Phan Xuân Dũng Uỷ...

 

 

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH ĐẮK NÔNG

 

..........................ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM...................................

Chi tiết thông báo

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 1
Tổng: 631