Biểu mẫu, báo cáo

V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 theo quy định

Ngày đăng 21/12/2020 | 13:48 PM  | View count: 29172
Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận Công văn số 2848/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 17/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội "V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công...

Biểu mẫu báo cáo tình hình tiền lương, BHXH năm 2020 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, tết nguyên đán năm 2021

Ngày đăng 01/12/2020 | 07:43 AM  | View count: 36867
Ngày 30/11/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 959/BQLKCN-NVTH về việc thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2019; báo cáo tình hình tiền lương, BHXH năm 2020 và...