Tin tức các khu công nghiệp

Triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc

cms-publish-date 18/01/2021 | 15:40 PM  | cms-view-count: 3
Ngày 29/12/2020, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn số 4611/BNG-LS  Về việc triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc. Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến...

Hội nghị tổng kết Công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và ký kết giao ước thi đua năm 2021

cms-publish-date 17/01/2021 | 12:15 PM  | cms-view-count: 19
Ngày 15 tháng 01 năm 2021, tại thành phố Đà Nẵng Khối Thi đua Ban Quản lý các KCN, KKT, KCNC các tỉnh Tây Nguyên và Duyên hải Miền Trung đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng...

Báo cáo tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 12/01/2021 | 10:29 AM  | cms-view-count: 189
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo...

Triển khai Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 12/01/2021 | 10:07 AM  | cms-view-count: 194
Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Nghị định có 11 Chương, 115 Điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện...

Lịch họp của Ban quản lý KCN

cms-publish-date 10/09/2020 | 03:52 PM  | cms-view-count: 65028
  LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP (TUẦN THỨ 2, TỪ NGÀY 11/01 - 15/01/2021)   Ngày Thời gian Nội dung ...

Một số hướng dẫn triển khai Luật đầu tư năm 2020

cms-publish-date 12/01/2021 | 09:40 AM  | cms-view-count: 183
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện...

Khai trương Trang thông tin chính thức Bộ luật Lao động năm 2019

cms-publish-date 08/01/2021 | 03:02 PM  | cms-view-count: 413
Ngày 04/01/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khai trương trang thông tin điện tử Bộ luật Lao động năm 2019 tại địa chỉ: http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn/ . Một số hình...

Triển khai Luật Bảo vệ môi trường năm 2020

cms-publish-date 08/01/2021 | 02:49 PM  | cms-view-count: 444
Tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Bảo vệ môi trường (Luật số  72/2020/QH14 ngày 17 tháng 11 năm 2020). Luật Bảo vệ môi trường năm 2020 có 16 Chương, 171...

Quy chế phối hợp phát huy hiệu quả trong công tác quản lý khu công nghiệp

cms-publish-date 08/01/2021 | 02:24 PM  | cms-view-count: 354
Ban Quản lý các khu công nghiệp là cơ quan trực thuộc UBND tỉnh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước trực tiếp đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh thuộc một số lĩnh vực như: Đầu tư,...

Đảm bảo an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa lễ hội xuân năm 2021

cms-publish-date 08/01/2021 | 09:34 AM  | cms-view-count: 444
Tết Nguyên đán Tân Sửu đang đến gần, thời gian nghỉ Tết thường kéo dài, đồng thời sau Tết là mùa lễ hội diễn ra trên địa bàn tỉnh, nhiều lễ hội kéo dài với hàng ngàn lượt khách tham dự. Đây cũng...

Tăng cường các hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 dịp tết Dương lịch, tết Nguyên đán Tân Sửu và Lễ hội Xuân 2021

cms-publish-date 05/01/2021 | 09:16 AM  | cms-view-count: 944
Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp tại nhiều quốc gia, khu vực và trên thế giới, bao gồm một số nước có công dân tỉnh Đắk Nông hiện đang sinh sống, học tập và lao động....

Từng bước đưa công tác quản lý về trật tự xây dựng trong các KCN đi vào nề nếp

cms-publish-date 05/01/2021 | 02:54 PM  | cms-view-count: 824
Công tác quản lý nhà nước về xây dựng trong các KCN trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được Ban Quản lý các khu công nghiệp đặc biệt quan tâm và chú trọng; trong những năm qua, Ban Quản lý các khu...

Triển khai Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 05/01/2021 | 09:01 AM  | cms-view-count: 917
Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, Nghị định có 04 Chương, 30 Điều, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý...

Hướng dẫn đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến

cms-publish-date 31/12/2020 | 10:12 AM  | cms-view-count: 2024
Thực hiện Công văn số 6543/UBND-NCKSTT ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh "V/v triển khai đăng ký sử dụng dịch vụ công trực tuyến". Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai hướng dẫn đến các doanh...

Khu Công nghiệp Tâm Thắng

cms-publish-date 02/06/2020 | 03:28 PM  | cms-view-count: 9752
KHU CÔNG NGHIỆP TÂM THẮNG   - Chủ đầu tư: Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng -  Vị trí: Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. - Diện tích:...

Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021

cms-publish-date 29/12/2020 | 10:31 AM  | cms-view-count: 2422
Lịch tiếp công dân tháng 01 năm 2021 (chi tiết file kèm theo)

V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 theo quy định

cms-publish-date 21/12/2020 | 01:48 PM  | cms-view-count: 4705
Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận Công văn số 2848/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 17/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội "V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công...

Triển khai Luật Đầu tư năm 2020

cms-publish-date 15/12/2020 | 09:13 AM  | cms-view-count: 6938
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01...

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2021

cms-publish-date 14/12/2020 | 01:39 PM  | cms-view-count: 6789
Ngày 11 tháng 12 năm 2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 1002/KH-BQLKCN về cải cách hành chính năm 2021. Mục tiêu của Kế hoạch nhằm thực hiện có hiệu quả kế...

Báo cáo tiếp công dân tháng 12 năm 2020

cms-publish-date 14/12/2020 | 08:40 AM  | cms-view-count: 6957
Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo...