Giới thiệu chung

ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

Công ty Phát triển hạ tâng khu công nghiệp Tâm Thắng: đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ: Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

Điện thoại: 02613 505 883