Chính sách Thu hút đầu tư

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó... (20/07/2021)

Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chi...