Đảng - Đoàn thể

Sinh hoạt chuyên đề: Xây dựng và phát triển khu công nghiệp theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025

cms-publish-date 04/06/2021 | 09:36 AM  | cms-view-count: 9991
I- MỤC ĐÍCH Giúp đảng viên, công chức trong cơ quan đường lối, chủ trương của Đảng về xây dựng, phát triển khu công nghiệp; tiếp cận, thảo luận về những thuận lợi, khó khăn và cơ hội, tiềm năng...

Xây dựng đảng về đạo đức theo tinh thần Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng

cms-publish-date 19/05/2021 | 09:36 AM  | cms-view-count: 13414
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng sản Việt Nam họp từ ngày 25/01/2021 đến ngày 01/02/2021, tại Thủ đô Hà Nội. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hộ XIII và đánh...

Lịch sử, ý nghĩa ngày Quốc tế lao động (01/5/1886 - 01/5/2021)

cms-publish-date 28/04/2021 | 03:24 PM  | cms-view-count: 19530
Từ nửa cuối thế kỷ XIX, chủ nghĩa tư bản bước sang giai đoạn độc quyền, sản xuất công nghiệp tăng nhanh; ở một số nước như Anh, Pháp, Đức, Mỹ...phát triển mạnh mẽ. Cùng với những bước tiến của nền...

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng

cms-publish-date 19/04/2021 | 10:40 AM  | cms-view-count: 21678
Thực hiện Kế hoạch số 18-KH/ĐUK ngày 26 tháng 3 năm 2021 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh và Kế hoạch số 76-KH/CB ngày 30 tháng 3 năm 2021 của Chi bộ, trong 02 ngày 15 và 16 tháng...

Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND

cms-publish-date 26/03/2021 | 02:41 PM  | cms-view-count: 38756
Ngày 11 tháng 3 năm 2021, Bộ Tư pháp phát động tổ chức Cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu pháp luật về bẩu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (Công văn số 655/BTC ngày 11/3/2021). Cuộc thi do Bộ Tư...

Triển khai Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của Chính phủ Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức

cms-publish-date 04/12/2020 | 09:42 AM  | cms-view-count: 76241
Ngày 27/11/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 138/2020/NĐ-CP quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. Nghị định có 05 Chương, 80 Điều, quy định về tuyển dụng, sử...

Học Bác để trưởng thành hơn

cms-publish-date 06/11/2020 | 08:28 PM  | cms-view-count: 8104
Cán bộ, đảng viên Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông luôn luôn coi trọng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quán triệt sâu sắc Chủ nghĩa Mác Lê nin, tư...

Chi bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh tổ chức Hội nghị góp ý dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

cms-publish-date 05/11/2020 | 10:41 PM  | cms-view-count: 7595
Thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/ĐUK ngày 27/10/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về Hướng dẫn việc thảo luận, lấy ý kiến của cán bộ, đảng...

Hội thi “Văn hóa công sở, đạo đức công vụ” năm 2020

cms-publish-date 12/10/2020 | 01:28 PM  | cms-view-count: 25759
Ngày 08/10/2020, Đoàn Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức Hội thi "Văn hoá công sở, đạo đức công vụ" cho đoàn viên, thanh niên năm 2020. Tham gia hội thi gồm 16 đội đến từ các cơ...

Triển khai Nghị định số 112/2020/NĐ-CP về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức

cms-publish-date 23/09/2020 | 07:48 AM  | cms-view-count: 28396
Ngày 18/9/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 112/2020/NĐ-CP Về xử lý kỷ luật cán bộ, công chức, viên chức. Nghị định có 05 Chương, 45 Điều, quy định về nguyên tắc xử lý kỷ luật;...