Đảng - Đoàn thể

Lễ công bố Quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp Đắk Nông
Publish date 05/04/2023 | 08:17  | View count: 61104

Ngày 04 tháng 4 năm 2023, Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông.

Tham dự buổi Lễ có các đồng chí trong Thường trực, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Hồng Mến - Phó Bí thư Đảng ủy; đồng chí Bùi Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy; đồng chí Hoàng Anh Biên - Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng Đảng ủy; đồng chí Lữ Thị Nhiên Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên Giáo Đảng ủy; đồng chí Lê Văn Phòng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy. Về phía Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông có đồng chí Phạm Đình Tuấn - Trưởng Ban; các đồng chí: Lê Hoàng, Phạm Xuân Việt, Trần Mạnh Hùng - Phó Trưởng Ban và toàn thể đảng viên của Đảng bộ cùng tham dự.

Tại buổi Lễ, đồng chí Bùi Thành Công - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy đã công bố Quyết định số 1130-QĐ/ĐUK ngày 30 tháng 3 năm 2023 của Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về thành lập Đảng bộ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông. Theo Quyết định thành lập, Đảng bộ có 03 Chi bộ trực thuộc và 33 đồng chí đảng viên; Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được chỉ định gồm 06 đồng chí, trong đó đồng chí Phạm Đình Tuấn - Trưởng Ban được chỉ định làm Bí Thư Đảng ủy, đồng chí Lê Hoàng - Phó Trưởng Ban được chỉ định làm Phó Bí thư Đảng ủy.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy Khối trao Quyết định và chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh chúc mừng, ghi nhận những kết quả đạt được của Đảng bộ trong thời gian vừa qua, đây là dấu mốc quan trọng trong tổ chức và hoạt động của Đảng bộ, tạo sự thông suốt, đồng thuận và bảo đảm nguyên tắc Đảng lãnh đạo toàn diện, về mọi mặt đối với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông; đề nghị Ban Chấp hành và toàn thể đảng viên trong Đảng bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy trí tuệ để nâng cao hiệu quả đầu tư, phát triển các khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của tỉnh. Đồng chí đề nghị Đảng bộ sớm ban hành Quy chế làm việc, phân công nghiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, các chi bộ trực thuộc, tiến hành bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra theo quy định.

Đồng chí Huỳnh Ngọc Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí Thư Đảng ủy Khối phát biểu tại buổi Lễ

Đồng chí Phạm Đình Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đảng Bộ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp bày tỏ niềm vinh dự của toàn thể đảng viên trong Đảng bộ; khẳng định việc thành lập Đảng bộ là sự nâng tầm, đánh dấu sự phát triển của Đảng bộ gắn với nhiệm vụ chính trị trọng tâm là công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động đầu tư, xây dựng và phát triển khu công nghiệp, khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Thay mặt Đảng bộ, đồng chí Phạm Đình Tuấn tiếp thu, lĩnh hội ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết, quyết tâm của toàn Đảng bộ trong việc thực hiện nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Phạm Đình Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư Đảng bộ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp phát biểu tại buổi Lễ

Sau buổi lễ, Ban Chấp hành Đảng bộ sẽ xây dựng Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2020 - 2025; tổ chức bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra và triển khai toàn bộ hoạt động của Đảng bộ theo quy định của Đảng và hướng dẫn, chỉ đạo của cấp ủy cấp trên.

Dương Xuân Thành