Đảng - Đoàn thể

Đắk Nông phấn đấu vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023
Publish date 18/10/2023 | 15:35  | View count: 2001

Sau khi hoàn thành chương trình, đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông đã kết luận và bế mạc Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 13, khóa XII, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu, cấp ủy, chính quyền, các ban ngành, tổ chức chính trị - xã hội, các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành và vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023.

Đồng chí Ngô Thanh Danh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đắk Nông kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh tăng cường đoàn kết, thống nhất, tạo thành sức mạnh tổng hợp, năng động hơn, đổi mới, sáng tạo mạnh mẽ hơn thực hiện hiệu quả Nghị quyết năm 2023 đề ra.

Toàn Đảng bộ tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Trung ương, tỉnh bảo đảm tiến độ, phù hợp với tình hình thực tế. Cấp ủy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt khắc phục các tồn tại, hạn chế đã được UBKT Trung ương, Thanh tra, Kiểm toán Nhà nước và Kết luận số 468 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ ra, bảo đảm đúng thời gian quy định.

Toàn tỉnh tổ chức tốt lấy phiếu tín nhiệm các chức danh lãnh đạo, quản lý theo Quy định số 96 của Bộ Chính trị; thành lập các tiểu ban chuẩn bị Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII; Chương trình gặp mặt, đối thoại giữa Ban Thường vụ Tỉnh ủy với người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Hội nghị đối thoại giữa Thường trực Tỉnh ủy với đoàn viên thanh niên tỉnh; Hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình cấp thẩm quyền phê duyệt; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh...

3 tháng cuối năm 2023, toàn Đảng bộ cần tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nghị quyết, chương trình, kế hoạch, chỉ thị của Trung ương, của tỉnh

Về kinh tế, đồng chí Ngô Thanh Danh yêu cầu, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung vốn triển khai thực hiện hiệu quả các dự án kỷ niệm 20 năm Ngày tái lập tỉnh. Các cấp, ngành cần đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các công trình trọng điểm của tỉnh; phối hợp hoàn thiện hồ sơ thủ tục sớm trình cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án đường cao tốc Bắc - Nam phía Tây đoạn Gia Nghĩa (Đắk Nông) - Chơn Thành (Bình Phước); phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách ở mức cao nhất...

Toàn tỉnh tập trung thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh Đắk Nông năm 2023; đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính...

Các cấp ngành, địa phương bám nắm, đề xuất Trung ương sớm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, bất cập trong khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến khoáng sản bô xít; xem xét, chấp thuận phê duyệt Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 theo phương án đề xuất của tỉnh.

Lĩnh văn hóa – xã hội tập trung xây dựng đời sống, lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh; khắc phục tình trạng thiếu giáo viên, thiếu vật tư y tế trong khám, chữa bệnh; thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021 - 2025, đẩy mạnh giảm nghèo bền vững...

Cấp ủy các cấp lãnh đạo thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, giải quyết các vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự ngay từ cơ sở...

Toàn Đảng bộ tiếp tục đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ gắn với nâng cao năng lực lãnh đạo, giữ vững các nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Đảng; năng lực chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp và năng lực vận động quần chúng của MTTQ, các đoàn thể. Cấp ủy các cấp xây dựng tinh thần tiến công, đổi mới tư duy, tác phong, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, đảng viên; phát huy tính năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung của đội ngũ cán bộ, nhất là người đứng đầu.

Cấp ủy các cấp tăng cường chấn chỉnh, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cấp ủy; triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình "Chi bộ bốn tốt"; chú trọng phát triển đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát; đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực...

Công tác cán bộ tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch số 81 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về luân chuyển cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý giai đoạn 2022 - 2025; chuẩn bị tốt nguồn nhân sự cho đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2025 - 2030, bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 và những năm tiếp theo.

Hệ thống dân vận, MTTQ, các đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa hình thức tập hợp, hướng về cơ sở.

Về kết quả rà soát Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo, đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về những nội dung thay đổi chủ yếu của hồ sơ quy hoạch sau khi rà soát so với thời điểm trình Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 12.

Tỉnh ủy thống nhất Phương án phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất theo Quyết định số 326 của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời bổ sung thêm kiến nghị Thủ tướng Chính phủ thay đổi chỉ tiêu một số loại đất đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh trong thời kỳ mới và xử lý chồng lấn quy hoạch rừng, quy hoạch bô xít, quy hoạch phát triển công nghiệp… Tỉnh ủy thống nhất về việc tiếp tục ổn định đơn vị hành chính cấp huyện như hiện nay để bảo đảm tiêu chí về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện trong thời kỳ mới, đồng thời vẫn bảo đảm tiêu chí về nâng cấp đô thị theo các định hướng phát triển.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh phối hợp với Đảng đoàn HĐND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thẩm tra, thẩm định chặt chẽ, kỹ lưỡng từng nội dung, thông tin, số liệu, tài liệu, hệ thống sơ đồ, bản đồ, cơ sở dữ liệu... để hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Đắk Nông thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua để sớm trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

Theo báo Đắk Nông điện tử