Thông báo

Hướng dẫn về việc tổ chức đưa đón, cách ly, xét nghiệm, giám sát y tế đối với chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam đến tỉnh Đắk Nông làm việc
cms-publish-date 12/10/2020 | 09:00  | cms-view-count: 26561

 Hướng dẫn về việc tổ chức đưa đón, cách ly, xét nghiệm, giám sát y tế đối với chuyên gia, nhà đầu tư, lao động tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam đến tỉnh Đắk Nông làm việc theo Công văn số 2193/SLĐTBXHLĐVL&GDNN ngày 05/10/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

File đính kèm:

2193/SLĐTBXHLĐVL&GDNN

1350/QĐ-UBND