Thông báo

Thông báo về nhu cầu vay vốn ưu đãi từ Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam
cms-publish-date 18/09/2020 | 08:37  | cms-view-count: 29417

Ngày 11/9/2020, Quỹ Bảo vệ môi trường Việt Nam thông báo đến các cá nhân, tổ chức có nhu cầu vay vốn với lãi suất ưu đãi để đầu tư các công trình bảo vệ môi trường.

File văn bản số 1814/QBVMT-KH&HTQT ngày 11/9/2020