Thông báo

Công điện về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
cms-publish-date 03/08/2020 | 08:34  | cms-view-count: 42514

Về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 02/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông Về việc tăng cường triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

file Công điện 03/CĐ-UBND

 

Công văn số 3882/UBND-KGVX ngày 01/8/2020 của UBND tỉnh Đắk Nông về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

file  Công văn 3882/UBND-KGVX

 

Thông báo số 559/TB-BQLKCN ngày 29/7/2020 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19

file thông báo 559/TB-BQLKCN