Thông báo

Thông báo thu hồi đất Công ty TNHH MTV Xuân Vàng tại xã Tâm Thắng tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 12/6/2020
cms-publish-date 22/07/2020 | 08:39  | cms-view-count: 38013

Dự án đã chấm dứt hoạt động của Công ty TNHH MTV Xuân Vàng tại xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đã được UBND tỉnh Đắk Nông thu hồi đất tại Quyết định số 816/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2020
File Quyết định số 816/QĐ-UBND