Thông báo

Triển khai văn bản hướng dẫn về điện mặt trời của Bộ Công Thương, Cục cảnh sát PCCC&CNCH
cms-publish-date 28/09/2020 | 10:06  | cms-view-count: 29673

Ngày 08/9/2020, Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an ban hành Văn bản số 3288/C07-P4 V/v hướng dẫn công tác thẩm định thiết kế về PCCC đối với nhà máy điện mặt trời và hệ thống điện mặt trời mái nhà. Theo đó, các công trình xây dựng trong khu công nghiệp, (thuộc Phụ lục 4, Nghị định số 79/2014 ngày 31/7/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy) phải được thẩm duyệt thiết kế về phòng cháy và chữa cháy (PCCC).

File Văn bản số 3288/C07-P4 kèm theo

File Văn bản 7088/BCT-ĐL kèm theo

NV-TH