Thông tin về đầu tư

Triển khai Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 09/9/2021 của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19

cms-publish-date 16/09/2021 | 15:57 PM  | cms-view-count: 1
Ngày 09 tháng 9 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 105/NQ-CP về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trong bối cảnh dịch COVID-19. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 09/9/2021. ...

Hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề để duy trì việc làm cho người lao động theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07 tháng 7 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 16/09/2021 | 02:44 PM  | cms-view-count: 2
Ngày 07 tháng 7 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg  quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn...

Triển khai Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26/8/2021 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

cms-publish-date 07/09/2021 | 08:06 AM  | cms-view-count: 266
Ngày 26/8/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 80/2021/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Nghị định có 6 Chương, 35...

Triển khai Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 20/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa bàn có khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 30/08/2021 | 03:48 PM  | cms-view-count: 2115
Ngày 20/8/2021, tại kỳ họp thứ 2, Khoá IV, Hội đồng nhân dân tỉnh Đắk Nông đã Quyết nghị thông qua "Quy định mức hỗ trợ trẻ em, giáo viên mầm non tại cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập ở địa...

Triển khai thực hiện khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/ 7/2021 của Thủ tướng Chính phủ

cms-publish-date 10/08/2021 | 09:27 AM  | cms-view-count: 6197
Ngày 06/8/2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4288/UBND-KGVX Về việc triển khai thực hiện khoản 1 Điều 15 Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/ 7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Chi tiết Văn...

Ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021 đối lao động làm việc tại khu công nghiệp Tâm Thắng

cms-publish-date 21/07/2021 | 10:06 AM  | cms-view-count: 12581
Ngày 16/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành công văn số 3753/UBND-KGVX về việc đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 năm 2021. Theo đó, UBND tỉnh đã đồng ý đối tượng tiêm vác xin phòng...

Kế hoạch triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19

cms-publish-date 20/07/2021 | 09:25 AM  | cms-view-count: 14758
Ngày 19/7/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 475/KH-UBND về triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chi...

Công ước số 98 lan tỏa ảnh hưởng tích cực

cms-publish-date 15/07/2021 | 02:10 PM  | cms-view-count: 13205
Công ước số 98 được Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thông qua tại Hội nghị quốc tế lần thứ 32, năm 1949. Việt Nam trở thành Quốc gia thành viên thứ 167 của tổ chức Lao động Quốc tế phê chuẩn Công...

Hướng dẫn cài đặt, sử dụng Bluezone khai báo y tế và Quét mã QR CODE

cms-publish-date 14/07/2021 | 03:03 PM  | cms-view-count: 12209
Giới thiệu về BLUEZONE ứng dụng  phát hiện tiếp xúc gần Bluezone là ứng dụng sử dụng công nghệ Bluetooth năng lượng thấp (Bluetooth Low Energy) để ghi nhận các tiếp xúc gần giữa các điện...

Hội nghị trực tuyến về góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý khu công nghiệp, khu kinh tế

cms-publish-date 09/07/2021 | 07:40 AM  | cms-view-count: 13616
Vào chiều ngày 08/7/2021, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức Hội nghị trực tuyến về góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 82/2018/NĐ-CP ngày 22/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý...

Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 01/07/2021 | 08:23 AM  | cms-view-count: 20046
Ngày 29/6/2021, UBND tỉnh Đắk Nông đã ban hành các Văn bản: Kế hoạch số 411/KH-UBND "Kế hoạch phòng, chống Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn...

Kế hoạch triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 24/06/2021 | 09:46 AM  | cms-view-count: 20228
Ngày 23 tháng 6 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch triển khai Chiến lược sở hữu trí tuệ đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.  Chi tiết file đính kèm

Hướng dẫn các phương án phong, chống dịch khi có trường hợp mắt COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp

cms-publish-date 22/06/2021 | 02:35 PM  | cms-view-count: 24255
Ngày 05/6/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 2787/QĐ-BYT về việc ban hành "Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu...

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các CSSXKD, khu công nghiệp

cms-publish-date 09/06/2021 | 01:34 PM  | cms-view-count: 27608
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: 2625/UBND-KGVX, ngày 27/5/2021, Công văn 2706/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong...

V/v triển khai Công văn 2689/UBND-KGVX, Công văn 2690/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

cms-publish-date 03/06/2021 | 03:48 PM  | cms-view-count: 26897
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn 2689/UBND-KGVX, Công văn 2690/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  ...

Triển khai thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 trong các khu công nghiệp

cms-publish-date 28/05/2021 | 08:20 AM  | cms-view-count: 23080
Ngày 26/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2601/UBND-KGVX triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp...

Công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 20/05/2021 | 02:50 PM  | cms-view-count: 76794
Ngày 19/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 2443/UBND-KTN về việc công bố thông tin dự án đầu tư khu công nghiệp Nhân Cơ 2. I. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Tên dự án:...

Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới

cms-publish-date 14/05/2021 | 10:46 AM  | cms-view-count: 25702
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia láng giềng gần với Việt Nam, để giúp cả xã hội, người dân và doanh nghiệp duy trì trạng...

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

cms-publish-date 12/05/2021 | 07:39 AM  | cms-view-count: 19304
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới cũng như trong nước vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước số lượng ca mắc mới trong cộng đồng trong những ngày qua tiếp tục tăng,...

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

cms-publish-date 04/05/2021 | 03:47 PM  | cms-view-count: 119064
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu...