Thông tin về đầu tư

về việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 liều nhắc lại lần 2 (mũi 4)
Ngày đăng 27/06/2022 | 09:53  | View count: 32593

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, tránh nguy cơ lây nhiễm cao tại các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông đề nghị các doanh nghiệp khu công nghiệp chủ động liên hệ với Trung tâm y tế tại địa phương (huyện Đắk R'lấp và huyện Cư Jút) để đăng ký tiêm vắc xin cho người lao động tại doanh nghiệp (có văn bản gửi kèm).

/documents/82710042/124998729/415.pdf/8f69180a-4658-4e66-8f9a-a9c177c55ca8