Thông tin về đầu tư

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong các CSSXKD, khu công nghiệp

cms-publish-date 09/06/2021 | 13:34 PM  | cms-view-count: 416
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại các Văn bản: 2625/UBND-KGVX, ngày 27/5/2021, Công văn 2706/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong...

V/v triển khai Công văn 2689/UBND-KGVX, Công văn 2690/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 của UBND tỉnh về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

cms-publish-date 03/06/2021 | 03:48 PM  | cms-view-count: 1452
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn 2689/UBND-KGVX, Công văn 2690/UBND-KGVX ngày 31/5/2021 về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.  ...

Triển khai thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 trong các khu công nghiệp

cms-publish-date 28/05/2021 | 08:20 AM  | cms-view-count: 1640
Ngày 26/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2601/UBND-KGVX triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp...

Công bố thông tin dự án kêu gọi đầu tư: dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Nhân Cơ 2, tỉnh Đắk Nông

cms-publish-date 20/05/2021 | 02:50 PM  | cms-view-count: 33914
Ngày 19/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông ban hành Công văn số 2443/UBND-KTN về việc công bố thông tin dự án đầu tư khu công nghiệp Nhân Cơ 2. I. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƯ 1. Tên dự án:...

Bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch Covid -19 trong tình hình mới

cms-publish-date 14/05/2021 | 10:46 AM  | cms-view-count: 5804
Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 có dấu hiệu bùng phát mạnh trên toàn cầu, đặc biệt là tại các quốc gia láng giềng gần với Việt Nam, để giúp cả xã hội, người dân và doanh nghiệp duy trì trạng...

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19

cms-publish-date 12/05/2021 | 07:39 AM  | cms-view-count: 6105
Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới cũng như trong nước vẫn đang tiếp tục diễn biến phức tạp, trong nước số lượng ca mắc mới trong cộng đồng trong những ngày qua tiếp tục tăng,...

Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu tư.

cms-publish-date 04/05/2021 | 03:47 PM  | cms-view-count: 88519
Thông tư số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài và xúc tiến đầu...

Về việc thự hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại KCN

cms-publish-date 12/04/2021 | 03:30 PM  | cms-view-count: 67905
Ngày 12/4/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Công văn số 287/BQLKCN-NVTH về việc thực hiện chế độ báo cáo về hoạt động đầu tư tại khu công nghiệp. Để phục vụ cho việc theo dõi, đánh...

Nâng cao hiệu quả chỉ số PCI

cms-publish-date 27/01/2021 | 08:57 AM  | cms-view-count: 43142
Chỉ số PCI là tiêu chí quan trọng trong việc đánh giá về năng lực, môi trường kinh doanh, chất lượng điều hành kinh tế và các nỗ lực cải cách hành chính của chính quyền địa phương cấp tỉnh, thành...

Triển khai Nghị định số 145/2020/NĐ-CP ngày 14/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 12/01/2021 | 10:07 AM  | cms-view-count: 136486
Ngày 14/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 145/2020/NĐ-CP, Nghị định có 11 Chương, 115 Điều, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện...

Một số hướng dẫn triển khai Luật đầu tư năm 2020

cms-publish-date 12/01/2021 | 09:40 AM  | cms-view-count: 135190
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 9 ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 (sau đây gọi là Luật Đầu tư năm 2020). Hiện...

Khai trương Trang thông tin chính thức Bộ luật Lao động năm 2019

cms-publish-date 08/01/2021 | 03:02 PM  | cms-view-count: 67354
Ngày 04/01/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khai trương trang thông tin điện tử Bộ luật Lao động năm 2019 tại địa chỉ: http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn/ . Một số hình...

Triển khai Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ

cms-publish-date 05/01/2021 | 09:01 AM  | cms-view-count: 64373
Ngày 30/12/2020, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 152/2020/NĐ-CP, Nghị định có 04 Chương, 30 Điều, quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý...

Triển khai Luật Đầu tư năm 2020

cms-publish-date 15/12/2020 | 09:13 AM  | cms-view-count: 30500
Luật Đầu tư số 61/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01...

Công bố bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020

cms-publish-date 02/12/2020 | 03:14 PM  | cms-view-count: 30760
Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 1293/TTg-CN về việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp ở Việt...

Triển khai thực hiện Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

cms-publish-date 19/11/2020 | 08:55 AM  | cms-view-count: 25116
Ngày 07/9/2020, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch số 473/KH-UBND triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Mục tiêu là chuyển đổi số...

Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, giai đoạn 2020 - 2025

cms-publish-date 19/11/2020 | 08:25 AM  | cms-view-count: 21632
Ngày 18/11/2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND về việc ban hành Danh mục các dự án kêu gọi, thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Đắk Nông,...

Bổ sung khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào quy hoạch phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam

cms-publish-date 05/10/2020 | 10:55 AM  | cms-view-count: 46058
Với mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp bô xít của Tây Nguyên nói riêng và của cả nước nói chung, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Nông lần thứ XI, nhiệm kỳ 2015-2020 đã xác định phát...

Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp

cms-publish-date 12/11/2020 | 09:28 AM  | cms-view-count: 14774
1. Các thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp Quyết định số 94/QĐ-UBND ngày 18/01/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc công bố Danh mục thủ tục hành...

Khảo sát thực địa khu công nghiệp Nhân Cơ 2

cms-publish-date 23/10/2020 | 10:01 AM  | cms-view-count: 21709
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Nông tại Công văn số 5160/UBND-KTN ngày 08 tháng 10 năm 2020 và Công văn số 5256/UBND-KTN ngày 13 tháng 10 năm 2020; trên cơ sở đề nghị của Công ty Cổ...