Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

Quyết định về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giải quyết năm 2021
Ngày đăng 30/07/2021 | 14:44  | View count: 39277

Ngày 29/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1121/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục TTHC cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giải quyết năm 2021.

Chi tiết Quyết định kèm theo