Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

Kế hoạch duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông năm 2021
Ngày đăng 19/05/2021 | 09:13  | View count: 26148

Ngày 14 tháng 4 năm 2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành Kế hoạch số 300/KH-BQLKCN duy trì, cải tiến việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của cơ quan năm 2021

Chi tiết Kế hoạch số 300/KH-BQLKCN kèm theo