Đảng - Đoàn thể

Tăng cường công tác quản lý, tái sử dụng, tái chế xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa
Publish date 25/03/2021 | 14:37  | View count: 34586

Ô nhiễm nhựa đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt. Mỗi năm lượng chất thải nhựa do con người thải ra trên phạm vi toàn cầu đủ để phủ kín 4 lần diện tích bề mặt trái đất, trong đó 13 triệu tấn chất thải nhựa được đổ ra đại dương. Việc lạm dụng sử dụng sản phẩm nhựa, nhất là túi ni-lông khó phân hủy, sản phẩm nhựa dùng một lần đã và đang để lại những hậu quả nghiêm trọng đối với môi trường, vấn đề ô nhiễm nhựa, đặc biệt là ô nhiễm nhựa đại dương là vấn đề thực sự đáng báo động, đã, đang và sẽ gây thiệt hại to lớn cho môi trường sinh thái ở nước ta.

Nhận thức được vai trò trong giải quyết cuộc khủng hoảng chất thải nhựa toàn cầu, Việt Nam, một thành viên có trách nhiệm của Liên hợp quốc, đã cam kết hành động mạnh mẽ thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa để bảo vệ môi trường sinh thái biển và đại dương. Năm 2017, Việt Nam chính thức gia nhập danh sách 127 quốc gia thông qua Nghị quyết Hội đồng Môi trường Liên hợp quốc của Chương trình Môi trường Liên hợp quốc về chất thải nhựa và vi nhựa đại dương. Năm 2018, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 tổ chức ở Canada, Thủ tướng Chính phủ đã cam kết hành động cũng như kêu gọi hợp tác toàn cầu trong việc giải quyết vấn đề rác thải nhựa trên biển. Năm 2019, Thủ tướng Chính phủ đã phát động phong trào chống chất thải nhựa trên toàn quốc, nhiều cơ quan, tổ chức, địa phương, doanh nghiệp và các cá nhân đã có nhiều hành động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả để chống, giảm thiểu chất thải nhựa.

Nhằm tiếp tục tăng cường hiệu quả các hoạt động quản lý, tái sử dụng, tái chế, xử lý nhựa đã qua sử dụng, giảm thiểu phát thải chất thải nhựa ra môi trường và thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 23/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án "Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống rác thải nhựa giai đoạn 2021 - 2025" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đề nghị các doanh nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ quan thực hiện các nội dung sau:

- Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức về nguy cơ gây ô nhiễm nhựa và nilon đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nhằm thay đổi, tiến tới từ bỏ thói quen sử dụng túi nilon khó phân hủy và sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Vận động công nhân, người lao động thay đổi hành vi, thói quen dùng sản phẩm nhựa dùng một lần, túi ni lông khó phân hủy, thay thế bằng các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi giấy, túi vải dùng nhiều lần, túi ni lông tự hủy, túi ni lông thân thiện với môi trường.

- Không sử dụng sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động hành động và vận động người thân cùng thực hiện: "Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần".

Nguồn internet

- Đẩy mạnh việc sử dụng các sản phẩm có thể phân hủy, tái sử dụng, thân thiện với môi trường thay thế túi nilon, sản phẩm nhựa khó phân hủy, sử dụng một lần. Hạn chế sử dụng nước uống đóng chai nhựa (thể tích 330ml-500ml) trong doanh nghiệp và khi tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo, chuyển sang sử dụng các bình nước lớn (thể tích hơn 20 lít), hoặc tự đun nấu, sử dụng các vật chứa sử dụng được nhiều lần, thân thiện với môi trường.

- Vận động người lao động, công nhân mang theo túi khi mua sắm. Yêu cầu công nhân, người lao động bỏ chất thải đúng nơi quy định, không bỏ chất thải ra đường phố, kênh rạch.

Nguồn internet

- Triển khai các giải pháp quản lý, thu gom, phân loại, vận chuyển xử lý rác thải nhựa nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu rác thải nhựa vào môi trường tự nhiên. Thực hiện tốt các quy định về bảo vệ môi trường, các Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; Chỉ thị số 33/CT-TTG ngày 20 tháng 8 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, tái sử dụng, tái chế xử lý, giảm thiểu chất thải nhựa; Quyết định số 175/QĐ-TTg ngày 05/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chóng rác thải nhựa giai đoạn 2021-2025".