Đảng - Đoàn thể

Khai trương Trang thông tin chính thức Bộ luật Lao động năm 2019
Publish date 08/01/2021 | 15:02  | View count: 85364

Ngày 04/01/2021, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội khai trương trang thông tin điện tử Bộ luật Lao động năm 2019 tại địa chỉ: http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn/.

Một số hình ảnh Trang thông tin điện tử Bộ luật Lao động năm 2019

Bộ luật Lao động năm 2019 được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 8 Quốc hội khóa XIV và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021.
Các doanh nghiệp khu công nghiệp truy cập Trang thông tin bộ luật Lao động năm 2019 tại địa chỉ: http://boluatlaodong2019.molisa.gov.vn/ để năm bắt thông tin đầy đủ và chính thống về Bộ luật Lao động năm 2019, các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động năm 2019 và các thông tin, ấn phẩm, tài liệu tham khảo khác liên quan, tạo điều kiện để người sử dụng lao động, người lao động và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan hiểu rõ hơn về các quy định, những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2019 và là nơi để trao đổi, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Bộ luật.