Đảng - Đoàn thể

Hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021
Publish date 22/03/2021 | 15:13  | View count: 92422

Ngày Nước thế giới 22 tháng 3 năm 2021 được Liên hợp quốc phát động với chủ đề là "Giá trị của nước" (Valuing water), nhằm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của nước đối với cuộc sống, sức khỏe và môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của nước đối với an sinh xã hội và nền kinh tế.

Ngày Khí tượng thế giới 23 tháng 3 năm 2021 được Tổ chức Khí tượng thế giới (WMO) phát động với chủ đề "Đại dương, khí hậu và thời tiết của chúng ta" (The ocean, our climate and weather). Qua đó, nhấn mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất.

Giờ Trái đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề "Speak up for nature" (Lên tiếng vì thiên nhiên), nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Để hưởng ứng các sự kiện quan trọng này, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản số 1261/UBND-KTN ngày 19/3/2021 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021, trong đó, nhấn mạnh một số nhiệm vụ trọng tâm:

1. Tổ chức các buổi tọa đàm, giao lưu trực tuyến và các hoạt động tuyên truyền, truyền thông khác để tuyên truyền rộng rãi thông điệp, chủ đề Ngày Nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới và Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2021.

2. Khởi công xây dựng và bàn giao các công trình, dự án thuộc lĩnh vực tài nguyên nước, bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường, khí tượng thủy văn và phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu,.... nhằm phục vụ tốt các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh, đặc biệt là những đối tượng đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số.

3. Phát động các phong trào cộng đồng: trồng cây xanh chống xói mòn, sạt lở; vệ sinh môi trường; sử dụng tiết kiệm điện và nước tại hộ gia đình, nhà máy, xí nghiệp, trong trường học và nơi công sở; sử dụng sản phẩm thân thiên với môi trường, sản phẩm tái chế, giảm thiểu sử dụng sản phẩm nhựa.

4. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng theo Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 15/9/2017 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm điện; tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo; hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông theo Kế hoạch số 613/KH-UBND ngày 22/11/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông thực hiện phong trào "Chống rác thải nhựa"; không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc từ động vật hoang dã góp phần bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

5. Treo pano, băng rôn, áp phích tại các khu vực công cộng, đường phố, trụ sở cơ quan và các địa điểm thích hợp. Lựa chọn, sử dụng các khẩu hiệu tuyên truyền, truyền thông phù hợp với chủ đề của Ngày Nước thế giới năm 2021: "Giá trị của nước" (Valuing water) nhằm nhấn mạnh vai trò, ý nghĩa của nước đối với cuộc sống, sức khỏe và môi trường, đồng thời nâng cao nhận thức cộng đồng về vai trò quan trọng của nước đối đối với an sinh xã hội và nền kinh tế; Ngày Khí tượng thế giới năm 2021: "Đại dương, khí hậu và thời tiết của chúng ta" (The ocean, our climate and weather) nhằm nhấn mạnh thông điệp trọng tâm của WMO về việc kết nối đại dương, khí hậu và thời tiết trong hệ thống Trái đất; Giờ Trái đất năm 2021 được Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn thiên nhiên (WWF) phát động với chủ đề "Speak up for nature" (Lên tiếng vì thiên nhiên) nhằm tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng về mối liên hệ giữa các tác động của con người với thiên nhiên và nguyên nhân của dịch bệnh, đặc biệt đối với đại dịch Covid-19; bảo vệ đa dạng sinh học, ứng phó hiệu quả với biến đổi khí hậu.

Khẩu hiệu tuyên truyền chủ đề Ngày Nước Thế giới, Ngày Khí tượng Thế giới, Giờ Trái đất năm 2021
Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Nước Thế giới:
1. Nước là tài nguyên thiết yếu giúp bảo vệ sức khỏe, sinh kế, môi trường, các giá trị văn hóa và phát triển kinh tế bền vững.
2. Bảo vệ tài nguyên nước là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta.
3. Hãy sử dụng tiết kiệm nước để chia sẻ cơ hội cho mọi người.
4. Nước là tài nguyên quý giá! Hãy chung tay bảo vệ nguồn nước.
5. Nước là tài nguyên hữu hạn và thiết yếu, sử dụng nước tuần hoàn vì một tương lai bền vững.
Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Khí tượng Thế giới:
1. Chung tay hành động đảm bảo an toàn trên biển và đất liền.
2. Trồng cây, tái tạo môi trường sống cho vùng núi sau thiên tai lũ quét sạt lở đất.
3. Bảo vệ đại dương là bảo vệ nền kinh tế toàn cầu.
4. Giảm thiểu rủi ro thiên tai góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế.
5. Bảo vệ đại dương là bảo vệ cuộc sống và sinh kế của chúng ta.
6. Thích ứng với biến đổi khí hậu vì một đại dương bền vững.
7. Cùng hành động để bảo vệ và phục hồi đại dương.
Khẩu hiệu tuyên truyền Chiến dịch Giờ Trái đất
1. Lên tiếng vì thiên nhiên
2. Giảm phát thải, giảm rủi ro cho thiên nhiên.
3. Chống biến đổi khí hậu và rác thải nhựa: trách nhiệm của tôi và bạn.
4. Tắt một bóng đèn là thêm một đốm sáng cho tương lai.
5. Mỗi hành động giảm phát thải là thêm một bảo đảm cho thịnh vượng dài lâu.