Thông báo

Tuyên truyền triển khai Kế hoạch số 267/KH-UBND ngày 24/5/2022 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TƯ ngày 19/8/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về quản lý, bảo vệ, khôi phục và phát triển rừng bền vững; nâng cao tỷ lệ che phủ rừng giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030
Ngày đăng 25/07/2022 | 07:52  | View count: 4918

Xem nội dung công văn tại đây!

BTT