Thông báo

Thông báo số 224/TB-CTY ngày 15/7/2022 về việc tạm ngưng không cho sử dụng hạ tầng kỹ thuật KCN Tâm Thắng theo hợp đồng đã ký kết
Ngày đăng 18/07/2022 | 08:21  | View count: 2154

Xem nội dung thông báo tại đây!