Thông báo

Công văn số 450/BQLKCN-NVTH ngày 11/7/2022 của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ phục hồi và phát triển thị trường lao động, an sinh xã hội
Ngày đăng 13/07/2022 | 08:49  | View count: 1750

Xem nội dung Công văn tại đây!