Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Báo cáo tiếp công dân tháng 02 năm 2021
Ngày đăng 17/02/2021 | 14:16  | View count: 37886

Thực  hiện các quy định về tiếp công dân và chỉ đạo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông tại Văn bản số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh báo cáo kết quả công tác tiếp công dân tháng 02/2021 như sau:

Kết quả trong tháng 02/2021, tổng số lượt tiếp công dân: 0 lượt.

Chi tiết file đính kèm