Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tháng 7/2022
Ngày đăng 22/07/2022 | 14:49  | View count: 6049

Xem chi tiết tại đây!

BTT