Tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư

Tình hình đăng tải các thông tin về tiếp công dân và giải quyết đơn thư trên Trang thông tin điện tử Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nôngtháng 9/2022
Ngày đăng 16/09/2022 | 15:35  | View count: 7710