Quy trình đầu tư vào khu công nghiệp

cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp khu công nghiệp Tâm Thắng
Ngày đăng 11/05/2022 | 13:43  | View count: 1787

cấp giấy phép xây dựng cho doanh nghiệp khu công nghiệp Tâm Thắng

Ngày 10/5/2022, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh đã cấp Giấy phép xây dựng cho Công ty Cổ phần Bao bì Đại Lục - Chi nhánh Đắk Nông để xây dựng công trình thuộc dự án đầu tư Nhà máy sản xuất bao bì Đại Lục Tây Nguyên tại lô CN17, KCN Tâm Thắng" (có giấy phép xây dựng tại đây)/documents/82710042/123185214/Gi%E1%BA%A5y+ph%C3%A9p+x%C3%A2y+d%E1%BB%B1ng.pdf/67d9a79d-daa3-49ab-b64a-1e2027035f76