Đảng - Đoàn thể

V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 theo quy định
Ngày đăng 21/12/2020 | 13:48  | View count: 29011

Ban Quản lý các khu công nghiệp nhận Công văn số 2848/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 17/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội "V/v thực hiện chế độ báo cáo tình hình tai nạn lao động và công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 theo quy định".

Ban Quản lý các khu công nghiệp thông báo đến các doanh nghiệp khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Công văn số 2848/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 17/12/2020 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Chi tiết file Công văn số 2848/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN gửi kèm;

file word các Biểu mẫu báo cáo 

Đề nghị các doanh nghiệp sau khi hoàn thiện báo cáo gửi 01 bản về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và 01 bản về Ban Quản lý các khu công nghiệp trước ngày 30/12/2020 để tổng hợp./.