Đảng - Đoàn thể

Biểu mẫu báo cáo tình hình tiền lương, BHXH năm 2020 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, tết nguyên đán năm 2021
Ngày đăng 01/12/2020 | 07:43  | View count: 36713

Ngày 30/11/2020, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh ban hành Văn bản số 959/BQLKCN-NVTH về việc thực hiện Bộ Luật Lao động năm 2019; báo cáo tình hình tiền lương, BHXH năm 2020 và kế hoạch thưởng tết dương lịch, tết nguyên đán năm 2021. 

File biểu mẫu báo cáo gửi kèm theo