Tin tức các khu công nghiệp

Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành công thương năm 2020
cms-publish-date 02/03/2021 | 01:41  | cms-view-count: 21822

Ngày 02/3/2021, Ban Quản lý các khu công nghiệp ban hành văn bản số 150/BQLKCN-NVTH Về việc triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và khen thưởng công tác ATVSLĐ-PCCN ngành công thương năm 2020.

 Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp nội dung Công văn số 198/SCT-QLCN ngày 24/02/2021 của Sở Công Thương, để các doanh nghiệp khu công nghiệp triển khai thực hiện

Công văn số 198/SCT-QLCN ngày 24/02/2021 kèm theo.

Thông tư số 02/2017/TT-BCT ngày 20/02/2017 kèm theo.

Công văn số 747/BCT-VP ngày 08/02/2021 kèm theo.