Tin tức các khu công nghiệp

Triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc
cms-publish-date 18/01/2021 | 03:40  | cms-view-count: 10252

Ngày 29/12/2020, Bộ Ngoại giao ban hành Công văn số 4611/BNG-LS  Về việc triển khai Thỏa thuận về Quy trình nhập cảnh ngắn ngày với Hàn Quốc. Ban Quản lý các khu công nghiệp triển khai đến các doanh nghiệp biết, thực hiện.

Chi tiết file đính kèm