BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP TỈNH

Địa chỉ: Đường Nơ Trang Lơng, TDP4, P.Nghĩa Đức, TP.Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Điện thoại: 02613.544.591

Fax: 02613.544.591

Email: bqlkcn@daknong.gov.vn