ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC

1. Công ty Phát triển hạ tâng khu công nghiệp Tâm Thắng: đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông; Chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật bên trong và bên ngoài hàng rào Khu công nghiệp Tâm Thắng, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông.

Địa chỉ: Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông

 Điện thoại: 02613 505 883

STT Họ và tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Thị Huệ Giám đốc 0905049696
2 Lê Tấn Đợi Phó Giám đốc 0913487337
3 Nguyễn Văn Quang Trưởng phòng TCHC 0914.617447
4 Đỗ Thanh Tuyền Trưởng phong TCKH  
5 Hồ Thị Ánh Tuyết Chuyên viên  
6 Hoàng Thị Thu Sang Chuyên viên  
7 Từ Thung Chuyên viên  
8 Nguyễn Xuân Ngọc Chuyên viên  
9 Nguyễn Văn Quân Kế toán  
10 Hà thị Phương Chuyên viên  
11 Nguyễn Xuân Ngọc Chuyên viên  

2. Ban Quản lý khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao

TT

Họ và tên

Chức danh

Điện thoại

 
 

1

Nguyễn Tuấn Anh

Phó Giám đốc Phụ trách

 

 

2

Nguyễn Thị Lan Anh

Phụ trách phòng

 

 

3

Vũ Thị Huyền Trâm

Nhân viên

 

 

4

Lương Thị Kim Oanh

Nhân viên

 

 

5

Nguyễn Cảnh Xuân

Kế toán trưởng

 

 

6

Đỗ Thị Vân

Văn thư-
Thủ quỹ

 

 

7

Đỗ Thị Thanh Dung

Phụ trách phòng

 

 

8

Nguyễn Văn Hiếu

Nhân viên phòng

 

 

9

Diệp Thị Hải Yến

Nhân viên phòng

 

 

10

Nguyễn Xuân Anh Tuấn

Nhân viên phòng