Chuyên mục cải cách hành chính

Quy trình nội bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện tại Một cửa điện tử
cms-publish-date 10/11/2020 | 08:32  | cms-view-count: 13839

Quyết định số 346/QĐ-UBND ngày 20/3/2019 của UBND tỉnh Đắk Nông phê duyệt Quy trình nội bộ thủ tục hành chính lĩnh vực Đầu tư; lĩnh vực Xây dựng; lĩnh vực Môi trường; lĩnh vực Việc làm và lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thực hiện tại Một cửa điện tử.

Chi tiết file đính kèm