Chuyên mục cải cách hành chính

Quyết định Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành, thuộc thẩm quyền các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 10/11/2020 | 08:19  | cms-view-count: 8755

Quyết định số 1262/QĐ-UBND ngày 16/8/2018 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc phê duyệt Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian so với quy định hiện hành, thuộc thẩm quyền các sở ban ngành trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Chi tiết file đính kèm