Chuyên mục cải cách hành chính

Quyết định công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông
cms-publish-date 10/11/2020 | 08:11  | cms-view-count: 7399

Quyết định số 215/QĐ-UBND ngày 06/02/2018 của UBND tỉnh công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông 

Chi tiết file đính kèm