Đảng - Đoàn thể

Công bố bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào Quy hoạch tổng thể phát triển các KCN ở Việt Nam đến năm 2020
Publish date 02/12/2020 | 15:14  | View count: 32810

Ngày 23 tháng 9 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ ban hành Văn bản số 1293/TTg-CN về việc bổ sung quy hoạch khu công nghiệp Nhân Cơ 2 vào quy hoạch tổng thể phát triển các khu công nghiệp ở Việt Nam đến năm 2020, cụ thể vị trí và diện tích như sau:
1. Tên khu công nghiệp: Khu công nghiệp Nhân Cơ 2
2. Địa điểm: xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông
3. Diện tích khu công nghiệp: 400ha

Chi tiết file Văn bản số 1293/TTg-CN đính kèm

Bản đồ vị trí quy hoạch KCN Nhân Cơ 2