Đảng - Đoàn thể

Phiếu khảo sát nhu cầu vay vốn của chủ sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19
Publish date 17/11/2020 | 10:46  | View count: 20554

Ngày 04/11/2020, Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông ban hành văn bản số 912/NHCS-KHNV "V/v đề nghị phối hợp khảo sát nhu cầu vay vốn của chủ sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19".

Để kịp thời triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc cho người lao động trong các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Ban quản lý các khu công nghiệp gửi đến các doanh nghiệp Công văn số 912/NHCS-KHNV ngày 04/11/2020 của Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh tỉnh Đắk Nông, kèm phiếu khảo sát

Doanh nghiệp có nhu cầu vay vốn để trả lương ngừng việc đối với lao động ngừng việc do đại dịch Covid-19, vui lòng phối hợp cung cấp thông tin theo các nội dung nêu tại phiếu phiếu khảo sát và gửi về Chi nhánh NHCSXH tỉnh Đắk Nông, mọi vướng mắc xin liên hệ theo số điện thoại 0845372222 (gặp ông Mai Văn Nam) để được hướng dân, giải đáp./.

File phiếu khảo sát gửi kèm theo