Tin tức các khu công nghiệp

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 4128728650 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 22 tháng 01 năm 2018; điều chỉnh lần thứ 1, ngày 16 tháng 5 năm 2018
Ngày đăng 07/04/2023 | 09:45  | View count: 60835