Tin tức các khu công nghiệp

Thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 1035757253 do Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông cấp lần đầu ngày 19 tháng 4 năm 2021; điều chỉnh lần thứ 2, ngày 14 tháng 12 năm 2022
Ngày đăng 07/04/2023 | 09:43  | View count: 43943