Thông tin về đầu tư

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số tổng kết hoạt động năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm 2024
Ngày đăng 05/01/2024 | 10:34  | View count: 1703

Chiều 28/12/2023, tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số đã chủ trì Phiên họp thứ 7 của Ủy ban, tổng kết hoạt động năm 2023 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024.

Dự Hội nghị có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số; Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng, Ủy viên Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số cùng lãnh đạo các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Một số kết quả nổi bật về chuyển đổi số quốc gia năm 2023 

Tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Huy Dũng đã trình bày Báo cáo của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Năm 2023, công tác chuyển đổi đã đạt được một số kết quả nổi bật, như:

Chỉ số Đổi mới sáng tạo của Việt Nam đứng thứ 46, tăng 2 bậc so với năm 2022 theo xếp hạng của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới. Từ năm 2018 đến nay, Việt Nam liên tiếp duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu.

Chỉ số Bưu chính của Việt Nam năm 2023 đạt cấp độ 6/10 theo đánh giá, xếp hạng của Liên minh Bưu chính thế giới và liên tiếp duy trì trong nhóm 50 nước dẫn đầu từ năm 2018 đến nay. 

Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước dẫn đầu về số lượng lượt tải mới ứng dụng trên thiết bị di động trong 2 năm liên tiếp (2022, 2023).

Số lượng người dùng trên các nền tảng số Việt Nam tăng trưởng 46% so với năm 2022. 03 ứng dụng của cơ quan nhà nước có lượng người dùng lớn là VNeID (Bộ Công an), VssID (Bảo hiểm Xã hội) và Thanh niên Việt Nam (Trung ương Đoàn).

Đến hết năm 2023, các Bộ, ngành đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh, đơn giản hóa 528/1.086 thủ tục hành chính liên quan đến công dân.

Về an toàn thông tin, Việt Nam đã đạt được các thành tích ấn tượng tại các cuộc thi quốc tế về an toàn thông tin ở cả cấp độ chuyên gia và cấp độ trẻ. Đội chuyên gia của Viettel vô địch cuộc thi uy tín nhất thế giới trong giới chuyên gia Pwn2Own; đội sinh viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh vượt qua 37 đội đến từ 10 nước ASEAN vô địch cuộc thi ASEAN Cyber Shield; đội sinh viên của Đại học Bách khoa Hà Nội vượt qua 233 đội đến từ 10 nước ASEAN vô địch cuộc thi Sinh viên với an toàn thông tin.

Về thực hiện các mục tiêu mà Chương trình chuyển đổi số quốc gia, Chiến lược quốc gia phát triển Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số đặt ra trong năm 2023, trong số 62 mục tiêu đề ra, có 18 mục tiêu đã hoàn thành (đạt 29%), 27 mục tiêu có khả năng hoàn thành cao (chiếm 43,5%) và 17 mục tiêu cần phải nỗ lực tập trung mới có thể hoàn thành đúng hạn (chiếm 27,5%).

Năm 2024 sẽ là năm ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, Chương trình chuyển đổi số quốc gia đã trải qua 4 năm, đã đến lúc và đã đủ điều kiện để chuyển đổi số quốc gia thực hiện nhiệm vụ trung tâm của Chương trình là phát triển kinh tế xã hội.

Kinh tế số là động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng. Kinh tế số hiện chiếm gần 17% GDP, có tốc độ tăng trưởng gấp 3 lần tốc độ tăng trưởng của GDP, đặc biệt kinh tế số gúp tăng năng suất lao động.

Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số lựa chọn trọng tâm của năm 2024 là: Phổ cập hạ tầng số, sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, tạo động lực mới để tăng trưởng kinh tế, tăng năng suất lao động.

Muốn phát triển kinh tế số, cần đến hạ tầng số. Hạ tầng số Việt Nam bao gồm: hạ tầng viễn thông, hạ tầng IoT, hạ tầng tính toán, hạ tầng dữ liệu, các nền tảng số. Hạ tầng số này phải có dung lượng siêu lớn, băng thông siêu rộng, phổ cập, bền vững, xanh, thông minh, mở và an toàn. Ưu tiên đầu tư và hiện đại hóa hạ tầng số là quan trọng để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế số.

Để phát triển kinh tế số, chúng ta phải có các thành tố mang tính nền tảng như danh tính số, chữ ký số, thanh toán số, hóa đơn điện tử và hợp đồng điện tử. Những yếu tố mang tính hạ tầng và nền tảng này cần được phổ cập toàn dân, càng phổ cập nhanh càng tốt. Năm 2024 cơ bản phải xong phổ cập hạ tầng số, Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, để phát triển kinh tế số, cần sự hỗ trợ từ các doanh nghiệp công nghệ số và nhà mạng. Các nhà mạng, các doanh nghiệp công nghệ số phải nhận lấy nhiệm vụ phát triển các ứng dụng số để chuyển đổi số các ngành.

Năm 2024 sẽ là năm ứng dụng mạnh mẽ trí tuệ nhân tạo và trợ lý ảo. Các công việc đòi hỏi xử lý nhiều dữ liệu, nhiều giấy tờ văn bản, tốn nhiều thời gian thì hãy để AI làm trong khi con người tập trung vào những công việc thú vị.

Năm 2024 là năm dịch vụ công trực tuyến phải toàn trình. Dịch vụ công toàn trình thực chất phải được làm từ xa, từ nhà của người dân. Dịch vụ công toàn trình thực chất phải có ít nhất 70% người dân sử dụng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT nhận định, trong năm 2023, chúng ta đã làm được một số dịch vụ công toàn trình thực chất, có đến 95% người dân sử dụng các dịch vụ này từ xa, từ nhà của mình.

Bộ trưởng cũng tin tưởng, với những nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, những hướng dẫn chi tiết, chuyển đổi số quốc gia năm 2024 sẽ có sự phát triển mang tính đột phá.

Chuyển đổi số nhanh, hiệu quả, bền vững, toàn diện hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau

Kết luận Hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá của Chính phủ trong nhiệm kỳ này là: Chuyển đổi số nhanh, hiệu quả, bền vững, toàn diện hơn, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Năm 2023 chuyển đổi số quốc gia được đẩy mạnh theo hướng toàn dân, toàn diện, có kết quả thiết thực, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội đất nước. Năm Dữ liệu số quốc gia 2023 đã tạo những nền tảng cơ bản trong tạo lập và chia sẻ dữ liệu trong cơ quan nhà nước, tạo nền móng cho phát triển cả 3 trụ cột (Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số).

Thay mặt lãnh đạo Chính phủ, Thủ tướng đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được, nhất là sự chỉ đạo quyết liệt của các thành viên Ủy ban Quốc gia; sự tham gia, phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành, địa phương; sự nỗ lực, chung tay đồng hành, tham gia có hiệu quả của các doanh nghiệp công nghệ; sự đồng lòng, ủng hộ, tham gia tích cực của người dân, doanh nghiệp.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như: Việc xây dựng, hoàn thiện môi trường pháp lý, cơ chế, chính sách còn chậm so với yêu cầu phát triển; còn 18 mục tiêu của Chương trình Chuyển đổi số quốc gia cần nỗ lực tập trung mới có thể hoàn thành đúng hạn; nhiều thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa; vẫn chưa ban hành được phương pháp đo lường tỷ trọng kinh tế số trong GDP, tỉ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực. Chất lượng dịch vụ công trực tuyến còn chưa cao. Phát triển hạ tầng số còn gặp nhiều khó khăn, thách thức. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, bảo vệ dữ liệu cá nhân còn nhiều hạn chế, bất cập. Nhân lực số vừa thừa vừa thiếu, do đào tạo số lượng lớn, nhưng chưa bảo đảm chất lượng. Công tác thông tin, truyền thông, tạo đồng thuận trong xã hội nhằm thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia nhiều nơi chưa được coi trọng, mang tính hình thức, chiếu lệ.

Năm 2024 phát triển kinh tế số dựa trên 4 trụ cột: Công nghiệp công nghệ thông tin, Số hóa các ngành kinh tế, Quản trị số và Dữ liệu số

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề xuất, chủ đề chuyển đổi số năm 2024 với 4 trụ cột. Điều này được nhấn mạnh qua quan điểm chỉ đạo bao gồm: Tư duy đổi mới, Tầm nhìn chiến lược và Quyết tâm lớn trong hành động.

Phát triển kinh tế số cần tập trung vào tri thức và dữ liệu số, công nghệ số và hạ tầng số hiện đại để cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng và mô hình quản trị văn minh, hiện đại.

Thủ tướng nhấn mạnh, các Bộ, ngành, địa phương cần tích cực, chủ động, kịp thời, hiệu quả hơn nữa trong phối hợp với Bộ Công an để khai thác toàn diện, kịp thời, hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm chi phí đầu vào, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, góp phần xây dựng cơ sở dữ liệu "đúng, đủ, sạch, sống".

Nhất trí với các đề xuất của Bộ Thông tin và Truyền thông về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2024 và các phát biểu, tham luận, Thủ tướng Chính phủ đề nghị Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số và Ban Chỉ đạo chuyển đổi số của các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương ban hành kế hoạch chuyển đổi số năm 2024 và tổ chức triển khai thực hiện với chủ đề đã xác định. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, kiểm tra, đôn đốc, nghiêm khắc phê bình những cá nhân, đơn vị chậm chễ, không theo đúng kế hoạch. Hoạt động của Ủy ban và các Ban Chỉ đạo phải thực chất, không hoạt động hình thức, chung chung.

Thủ tướng giao Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, xây dựng văn bản pháp lý về công nghiệp công nghệ số; xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát, đo lường, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số để đôn đốc trong quá trình triển khai và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hoàn thành trong Quý I/2024.

Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Công an, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước cũng được giao các nhiệm vụ cụ thể về đo lường giá trị gia tăng của kinh tế số, xây dựng Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, thử nghiệm kiểm soát công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, thúc đẩy áp dụng hóa đơn điện tử và số hóa thu thuế. Bộ Tư pháp được giao trách nhiệm xử lý 558 thủ tục hành chính chưa được cắt giảm, đơn giản hóa theo 19 nghị quyết của Chính phủ trong Quý I/2024.

Về các nhiệm vụ quan trọng để thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia, Thủ tướng yêu cầu:

Nâng cao hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến; đẩy mạnh phát triển hạ tầng số quốc gia, tập trung xây dựng Trung tâm Dữ liệu quốc gia; khẩn trương nâng cấp đường trục quốc gia để sớm thương mại hóa 5G trong năm 2024 (hạ tầng số phải đi trước).

Triển khai hiệu quả và phát triển các nền tảng số, ứng dụng số, dịch vụ số, tập trung phát triển và đẩy mạnh phát triển nền tảng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo, ứng dụng công dân số VNeID, ứng dụng thanh toán số, hóa đơn điện tử, hợp đồng điện tử, chữ ký số cá nhân…

Đảm bảo an toàn thông tin, an ninh mạng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu; khẩn trương khắc phục những lỗ hổng bảo mật, tình trạng lộ lọt thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền sâu rộng đến các tầng lớp nhân dân nhằm nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, nhất là dịch vụ công trực tuyến, ứng dụng số... Tăng cường hợp tác quốc tế trong chuyển đổi số, nhất là hợp tác đầu tư, chuyển giao công nghệ, thu hút và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao./. 

Theo mic.gov.vn