Thông tin về đầu tư

Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội nghị công chức viên chức năm 2023
Ngày đăng 11/01/2024 | 10:24  | View count: 1753

Ngày 10/01/2024, Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức Hội nghị công chức, viên chức, người lao động năm 2023.

Đ/c: Phạm Đình Tuấn - Trưởng ban và Đ/c Phạm Xuân Việt chủ trì hội nghị

Dự Hội nghị có đồng chí Phạm Đình Tuấn – Trưởng ban, đồng chí Phạm Xuân Việt, Chủ tịch Công đoàn cơ sở đồng chủ trì Hội nghị. Tham gia Hội nghị có đầy đủ công chức, viên chức, người lao động thuộc Ban Quản lý các khu công nghiệp. Tại Hội nghị đồng chí Hồ Sĩ Tùng -  Chánh văn phòng báo cáo kiểm điểm việc thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước có liên quan đến chức năng, nhiệm vụ của Ban; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện kế hoạch công tác năm 2023, kế hoạch công tác năm 2024; đồng chí Phạm Xuân Việt - Chủ tịch công đoàn, Phó Trưởng ban báo cáo kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết hội nghị công chức, viên chức, người lao động và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan năm 2023; đồng chí Nguyễn Ngọc Bàn - Trưởng Ban thanh tra nhân dân báo cáo hoạt động năm 2023, nhiệm vụ năm 2024.

Quang cảnh hội nghị

  Trên cơ sở các nội dung báo cáo, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan đã tích cực tham gia thảo luận, đánh giá, rút kinh nghiệm việc thực hiện nội quy, quy chế, nhiệm vụ chính trị được giao 2023.

 Hội nghị đã triển khai thực hiện bầu bổ sung Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ  2023 - 2025 với 100% tham dự biểu quyết thông qua danh sách do Ban Chấp hành công đoàn giới thiệu và tiến hành bầu ban thanh tra nhân dân.

Hưởng ứng phong trào thi đua yêu nước do Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và – Đầu tư, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông phát động, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Đắk Nông và Chủ tịch công đoàn cơ quan ký kết giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2024.

Đ/c: Trưởng ban và Chủ tịch Công đoàn ký giao ước thi đua năm 2024

Phát biểu bế mạc Hội nghị, đồng chí Phạm Đình Tuấn – Trưởng ban đề nghị toàn thể công chức, viên chức người lao động trên cơ sở Nghị quyết của Hội nghị tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu đã đề ra góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan năm 2024.

CTC