Thông tin về đầu tư

riển khai thực hiện Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ;Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ
Ngày đăng 22/04/2022 | 13:49  | View count: 1666

Triển khai thực hiện Nghị định số 12/2022/NĐ-CP ngày 17/01/2022 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Nghị định số 16/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ: Quy định xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng; Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 07/4/2022 của UBND tỉnh Đắk Nông Thực hiện Đề án "Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong hoạt động xúc tiến thương mại" trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2022 và kế hoạch khung giai đoạn 2022 – 2025. (Dowload five tại đây)