Thông tin về đầu tư

Thông báo về việc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022 và quý I/2022; triển khai nhiệm vụ tháng 4/2022 và quý II/2022
Ngày đăng 31/03/2022 | 16:27  | View count: 1903

Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức cuộc họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022 và quý I/2022; triển khai nhiệm vụ tháng 4/2022 và quý II/2022, cụ thể như sau:
1. Thành phần tham dự:
- Đồng chí Phạm Đình Tuấn – Trưởng Ban, Chủ trì;
- Đồng chí Lê Hoàng – Phó Trưởng Ban;
- Đồng chí Phạm Xuân Việt – Phó Trưởng Ban;
- Các đồng chí Trưởng, phó phòng thuộc Ban Quản lý; Giám đốc, Phó Giám đốc Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Tâm Thắng;
- Các đồng chí chuyên viên, nhân viên thuộc Văn phòng và Phòng Nghiệp vụ Tổng hợp.
2. Nội dung: Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3/2022 và quý I/2022; triển khai nhiệm vụ tháng 4/2022 và quý II/2022.
3. Thời gian, địa điểm: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 28/3/2022 tại Hội trường Ban Quản lý các khu công nghiệp.

Thông báo