Thông tin về đầu tư

Triển khai thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc đảm bảo an toàn phòng chống Covid-19 trong các khu công nghiệp
cms-publish-date 28/05/2021 | 08:20  | cms-view-count: 10515

Ngày 26/5/2021, Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Công văn số 2601/UBND-KGVX triển khai ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp (Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ). Theo đó, đã giao cho Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và các đơn vị có liên quan triển khai một số nhiệm vụ sau:
1) Chỉ đạo, hướng dẫn tất cả các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn, cập nhật lên bản đồ an toàn Covid-19. Kiên quyết dừng hoạt động khi không đảm bảo an toàn và không cập nhập mức độ an toàn lên hệ thống.
2) Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp và những người liên quan (người cung cấp, vận chuyển vật tư, hàng hóa, suất ăn,...); xử phạt nghiêm các trường hợp không khai báo, khai báo không trung thực. 
Có đình kèm Công văn số 2601/UBND-KGVX và Công điện số 680/CĐ-TTg.