Thông báo

Thông báo về việc xử lý tài sản gắn liền với đất của dự án “Nhà máy chế biến hạt điều” tại khu công nghiệp Tâm Thắng do Công ty TNHH MTV Xuân Vàng làm chủ đầu tư
Ngày đăng 07/05/2024 | 15:52  | View count: 555