Thông báo

xin ý kiến đánh giá mức độ hài lòng của doanh nghiệp đối với hoạt động cung cấp dịch vụ hành chính công của cơ quan
Ngày đăng 12/10/2022 | 10:44  | View count: 90998

Tải phiếu khảo sát tại đây!

 Vào link:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd7bqYqoMUXw9Vx0uwCugE30_ptyd7sxQhG38KlU9i25jWwxA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

BTT