Thông báo

Tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích và dịch vụ công mức độ 3, 4
cms-publish-date 04/08/2021 | 02:55  | cms-view-count: 33261

Ngày 04/8/2021, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Văn bản số 4195/UBND-NCKSTT Về việc tăng cường tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích và dịch vụ công mức độ 3, 4.

Chi tiết Văn bản kèm theo