Chỉ đạo điều hành

Tuyên truyền Lễ công bố Thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM
Ngày đăng 21/09/2022 | 13:50  | View count: 2876

1. Nội dung tuyên truyền:

- Tuyên truyền về kết quả, thành tựu nổi bật của các cấp chính quyền và nhân dân Thành phố Gia Nghĩa trong quá trình xây dựng nông thôn mới; ghi nhận kết quả các phòng trào thi đua, phản ảnh không khí vui tươi, phấn khởi của các tầng lớp nhân dân khi Thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

- Biểu dương, cổ vũ những nỗ lực phấn đấu đạt được mục tiêu xây dựng nông thôn mới của Thành phố; tuyên truyền tôn vinh, ghi nhận thành tích gương người tốt, việc tốt và kết quả đạt được của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân trong sự nghiệp xây dựng nông thôn mới của Thành phố Gia Nghĩa nói riêng, tỉnh Đắk Nông nói chung.

- Giới thiệu, quảng bá rộng rãi về tiềm năng thế mạnh của Thành phố Gia Nghĩa, của tỉnh Đắk Nông nhằm kêu gọi thu hút, các cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đến đầu tư trên tất cả các lĩnh vực, góp phần xây dựng Gia Nghĩa trở thành Thành phố sáng – xanh – sạch – đẹp.

- Thông tin kịp thời, đầy đủ các hoạt động trong sự kiện Lễ công bố Quyết định công nhận Thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới (dự kiến tổ chức trước ngày 02/10/2022).

- Xây dựng các tin, bài, phóng sự, hình ảnh, video tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, internet và các trang mạng xã hội chính thống của tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương về Lễ công bố Quyết định công nhận Thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

2. Triển khai thực hiện:

a) Các cơ quan báo chí, truyền thông của tỉnh chủ động khai thác thông tin, tăng cường lượng tin, bài, phóng sự, hình ảnh chuyển tải các nội dung đã định hướng trước, trong và sau sự kiện.

b) Đề nghị các cơ quan đại diện, thường trú báo chí Trung ương; phóng viên các cơ quan báo chí ngoài tỉnh có đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh quan tâm thông tin về sự kiện Thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

c) Cổng thông tin điện tử tỉnh Đắk Nông; trang thông tin điện tử của các địa phương, đơn vị thực hiện xây dựng tin, bài cập nhật lên trang thông tin điện tử, hoặc đăng, phát lại các thông tin liên quan đến Lễ công bố Thành phố Gia Nghĩa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới từ nguồn các cơ quan báo chí chính thống cho phép trích dẫn nguồn tin.

d) Đề nghị UBND Thành phố Gia Nghĩa chuẩn bị Thông cáo báo chí cung cấp cho các cơ quan báo chí trước thời gian diễn ra Lễ công bố ít nhất 01 ngày; phân công nhân sự là đầu mối phụ trách việc cung cấp thông tin cho báo chí; phát hành giấy mời dự Lễ công bố đến các cơ quan báo chí.

Tải công văn tại đây!

BTT